Sera Gölgeleme:

Güneşin hem ısıtıcı ve hem de ışıklan büyük ölçüde tutulur.
Isıtıcı ışıklar tutulduğunda serdeki yüksek sıcaklık en­gellenmiş olur.

Ancak güneşin ışık ışıklan tutulduğundan bitkinin foto­sentez yapması engellenir ve bitki büyümesi yavaşlar. Bu özelliğinden dolayı gölgeleme esasında sakıncalı bir işlemdir.

Sakıncanın ortadan kaldırılması için, gölgeleme güneş ışıklarının direkt geldiği tarafta yapıl­malı, serin diğer kısımlan açık kaldığından, güneş ışıklan gölge yapılma­yan kısımlardan düffüzyon yoluyla ser içine girerek ve bitkilerinin ışıksız kalmamasını ve fotosentez yapamamasını ortadan kaldırır.

Yine gölgeleme, güneş ışıklarının en fazla olduğu ve serde çok yüksek sıcaklık meydana geldiği saatlerden biraz önce başlamalı ve bitişinden biraz sonra kaldırılmalıdır.

Ayrıca gölgeleme fide şaşırtması, bitki kök sistemi­nin mekanik, fizyolojik zararlanması, çeşitli hastalık ve haşere zarar­larının ortaya çıkması, su alımının durması gibi özel durumlarda mutla­ka tatbik edilmelidir.